مرور برچسب

فشار سینوسی

کاهش فشار سینوسی با داروهای خانگی

افراد می توانند فشار سینوسی را با دارو درمان کنند، اما بسیاری از داروهای خانگی نیز ممکن است به کاهش علائم و بهبود سرعت کمک کنند. سینوسها با یک نوع پوست به نام غشای مخاطی پوشش داده شده اند. این غشا با تولید موکوس بدن را از آسیب ها محافظت…