مرور برچسب

فصل زمستان در نیمکره شمالی

حقایق ناشنیده و جالب از فصل زمستان

حقایق ناشنیده و جالب از فصل زمستان   در حالی که مردم نیمکره شمالی زمین با برف و سرما روبه رو هستند، مردم کشورهایی مانند برزیل و استرالیا که در جنوب خط استوا هستند به استقبال فصل تابستان می روند‌. پیشنهاد ایده آل ما به شما این است که اگر…