مرور برچسب

فضیلت شب قدر و اعمال شب قدر

فضیلت شب قدر و اعمال شب قدر

فضیلت شب قدر و اعمال شب قدر از امام باقر (ع) نيز درباره به وجود آمدن شب قدر نقل است: كه اگر خداوند كارهاي مؤمنان را چند برابر نكند به سر حد كمال نمي‌رسند، اما از راه لطف كارهاي نيكوي آن‌ها را چند برابر مي‌فرمايد تا كاستي هايشان جبران شود.…