مرور برچسب

فواید نیوفیت

نیوفیت چیست؟ روش جدید در فیزیوتراپی آسیب ها

نیوفیت ترکیبی از پیشرفته ترین فن آوری های نورولوژیک (عصبی )، اصول، تکنیک ها و برنامه های کاربردی است که بسیاری از اصول را به طور مستقیم با درک مفهومی پایه پزشکی چینی همراه می کند و این فرایندها را با استفاده از تکنولوژی افزایش می دهد.