مرور برچسب

فواید ورزش

۳۰ دقیقه ورزش و فعالیت فیزیکی می‌تواند یک روز نشستن را خنثی کند

طبق یک مطالعه جدید که این ماه در مجله آمریکایی اپیدمیولوژی منتشر شد، تنها ۳۰ دقیقه فعالیت فیزیکی و ورزش می‌تواند یک روز نشستن را خنثی کند.این مطالعه نشان داد که جایگزین کردن ۳۰ دقیقه نشستن یا فعالیت فیزیکی سبک و ورزش می‌تواند خطر مرگ زودرس…

تاثیر ورزش بر سلامتی روح و روان

محققان اعلام کردند ورزش برای سلامت روحی شما مفید است به شرط اینکه در انجام ان افراط نکنید . یک تجزیه و تحلیل داده ها از 1.2 میلیون نفر در امریکا نشان داد که افراد تحت ازمایش به طور میانگین 3.4روز درماه سلامت روحی ضعیف تری را گزارش دادند .