مرور برچسب

فواید ویتامین د

ویتامین د یا ویتامین نور خورشید، تاثیرات مهمی بر کاهش تنگی نفس دارد

یافته های جدید نشریه تحقیقی کوچران بر اهمیت ویتامین د بویژه برای کسانی که مبتلا به تنگی نفس هستند، تاکید کرده است. مدارک تعدادی از بررسی های تصادفی و اتفاقی نشان میدهند که مکمل های ویتامین د میتوانند به کاهش قابل توجه مشکلات ناشی از تنگی…