مرور برچسب

فورد اطلس کانسپت F-150

۱۰ خودروی مفهومی که به واقعیت پیوستند!

10 خودروی مفهومی که به واقعیت پیوستند! خودروهای کانسپت (مفهومی) به منظور جلب‌توجه و نمایش توانایی‌های شرکت‌های خودروسازی طراحی می‌شوند بنابراین جای شگفتی خواهد بود اگر یک خودروی تولیدی مشابهت بسیار زیادی با کانسپت خود داشته باشد.شرکت‌ها…