مرور برچسب

ماشین‌های اسپورت

بهترین خودروهای جهان در نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۱۷

بهترین خودروهای جهان در نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۱۷ سوت شروع فصل نمایشگاه‌های خودرو، در آلمان و با نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۱۷ به صدا در آمده است. این رویداد هر دو سال یکبار (خودروهای سواری در طول سال‌های فرد و وسایل نقلیه تجاری در طول…