مرور برچسب

ماشین مسابقه ای روسیه

اولین ماشین مسابقه ای روسیه در بحرین و نمایش آن

اولین ماشین مسابقه ای روسیه به گزارش وردنگار به نقل از اسپوتنیک؛ یک ماشین مسابقه ای که از نوع LMP1 می باشد، در بحرین نمایش داده و معرفی شد. این ماشین، که اولین ماشین مسابقه ی روسیه است، به منظور شرکت در مسابقه های خودرو رانی (WEC)…