مرور برچسب

ماشین کانسپت 2017

اوج تکنولوژی طراحی ماشین کانسپت یا مفهومی ۲۰۱۷

اوج تکنولوژی طراحی ماشین کانسپت یا مفهومی 2017 اوج تکنولوژی طراحی در ماشین کانسپت یا مفهومی سال 2017 به وضوح مشخص و آشکار است. ماشین کانسپت یا مفهومی هر سال به خودروهای تخیلی فیلم های هالیوودی نزدیک تر می شود. خودروسازان از…