مرور برچسب

ماهواره اینترنتی

طرح جسورانه اینترنت ماهواره ای اسپیس ایکس با پرتاب فالکون ۹ آغاز شد

طرح اینترنت ماهواره ای اسپیس ایکس با پرتاب فالکون 9 آغاز شد ایلان ماسک به عنوان مهندس، مخترع و بنیانگذار شرکت های تسلاموتورز، پی پال و اسپیس ایکس در روز گذشته با پرتاب فالکون 9 طرح اینترنت ماهواره ای شرکت خود یعنی اسپیس ایکس را آغاز کرد…