مرور برچسب

ماکان بند

زایش بندهای متعدد در موسیقی پاپ ایران (بخش اول)

مدتی است که شاهد ظهور و فعالیت گروه‌هایی در موسیقی پاپ ایران هستیم که پسوند «بند» دارند. بند در زبان انگلیسی چند معنی دارد که یکی از آنها گروه موسیقی است. انتشار آثار این بندها از آن جایی که جالب شده که تا چند سال پیش اغلب فعالیت‌ها در…