مرور برچسب

مبارزه با سلول های سرطانی

آیا لکه های قهوه ای روی موز مفیدتر هستند؟

آیا لکه های قهوه ای روی موز مفیدتر هستند؟ موزهای نامناسب بافتی نرم و رنگی تیره دارند. اما، آیا لکه های قهوه ای رنگ روی موزها بدان معنی است که شما باید آنها را دور بیندازید؟ در واقع، بسیاری از دستور العمل های غذایی برای موزهای رسیده طراحی…