مرور برچسب

متابولیسم گلوکز

آیا ارتباط اجتماعی، به پیشگیری از دیابت کمک می کند؟

آیا ارتباط اجتماعی، به پیشگیری از دیابت کمک می کند؟ مطالعه جدیدی از دانشگاه ماستریخت نشان داده است که افرادی که کمتر دارای ارتباط اجتماعی هستند، بیشتر در معرض خطر دیابت نوع 2 قرار دارند. بنابراین، آیا زندگی اجتماعی فعال می تواند برای…