مرور برچسب

متاستاز سرطان پروستات

چگونه سلول های ایمنی باعث رشد تومور می شوند

سرطان پروستات: چگونه سلول های ایمنی باعث رشد تومور می شوند محققان دانشگاه میشیگان ان آربور ممکن است دلیلی را برای متاستاز سرطان پروستات پیدا کنند؛ سیستم ایمنی بدن خود به گسترش سرطان کمک می کند. یافته ها ممکن است منجر به اهداف و…