مرور برچسب

متاستاز سلول های سرطانی

چگونه وزن اضافی باعث سرطان سینه می شود؟

چگونه وزن اضافی باعث سرطان سینه می شود؟ چاقی یک عامل خطر شناخته شده برای سرطان پستان است، اما دقیقا چطور وزن اضافی باعث بیماری می شود؟ مطالعه ای جدید نشان داد که چاقی باعث افزایش سلول های سرطان پستان می شود. محققان با بررسی بافت موش و…