مرور برچسب

متانوژن

کشف میکروب در اقیانوس های انسلادوس

کشف میکروب در اقیانوس های انسلادوس اقیانوس انسلادوس : در صورتی که چیزی در مورد اقیانوس های پنهان انسلادوس نمی دانید باید بگوییم که اقیانوس های پنهان انسلادوس در واقع همان قمر بزرگ در سیاره ی زحل هستند که یکی از مکان های اصلی برای جستجو و…