مرور برچسب

متفورمین 500

متفورمین و عوارض آن: ۵ عارضه جانبی متفورمین برای کاهش وزن

متفورمین و عوارض آن: داروها دارای ساختار عجیب و پیچیده هستند. گاهی اوقات پس از اینکه یک دارو برای درمان یک مشکل ایجاد می شود، می فهمیم که در واقع می تواند برای درمان بیماری های دیگر نیز استفاده شود. این شرایط در مورد متفورمین صادق است،…