مرور برچسب

متن آهنگ پادری

چالش لیتل استیج، آهنگ پادری هدیه شب یلدا از پسران ایران زمین

چالش لیتل استیج یا هنرمندان آینده وردنگار چالش لیتل استیج، آهنگ پادری شب یلدا، پسران ایران زمین اجرای فوق العاده و زیبای سنتی آهنگ پادری در دستگاه اصفهان به مناسبت شب یلدا نام گروه: پسران ایران زمین خوانندگان:…