مرور برچسب

مثبت اندیشی

چگونه نوشتن می تواند شما را همنوع دوست تر و آرام تر کند!

دوستی و همنوع دوستی: چگونه نوشتن می تواند شما را همنوع دوست تر کند! دوستی افزایش همنوع دوستی - براساس یک تحقیق انجام شده توسط محققان دانشگاه اورگان در یوجین، در مورد احساس قدردانی، به طور خاص، زناني كه احساس قدرداني را در خود دارند، به سمت…

ویژگی های روانشناختی ویژه به طول عمر بیشتر منجر می شود

آیا ویژگی های روانشناختی  به طول عمر کمک می کنند؟ طول عمر : خوش بینی، استقامت، اخلاق کاری خوب و یک پیوند قوی خانوادگی - آیا اینها می تواند مواد تشکیل دهنده زندگی طولانی و شاد باشد؟ یک مطالعه جدید نشان می دهد که ممکن است. دانشمندان بر…