مرور برچسب

مجسمه نوزادان

نوزادان مرده و قسمت هایی از بدن آن ها به آثار هنری تبدیل شده اند ۱۶+

نوزادان مرده و قسمت هایی از بدن آن ها به آثار هنری تبدیل شده اند 16+ اگر به شما بگویند نمایشگاهی برگزار شده که آثار به نمایش گذاشته شده در آن نوزادان مرده، قسمت هایی از بدن انسان و تکه های بریده شده از بدن می باشند آیا مایل هستید به آنجا…