مرور برچسب

مجله ماشی

جنس تایرها در سرعت ۱۰۰۰ مایل در ساعت

جنس تایرها در سرعت 1000 مایل در ساعت در این مقاله شما را با یکی از واقعیت های فیزیک است که سال هاست ذهن سازندگان تایر را به خود مشغول نموده است آشنا خواهیم شد. جنس تایرها جنس تایرها از چه ماده ای باشد که در برابر سرعت های شدید دارای…