مرور برچسب

مدت زمان جوش خوردن بخیه سزارین

۱۰ مورد که هیچ کس به شما راجع به بریدگی های سزارین نمی گوید

اگر برای سزارین برنامه ریزی کرده اید یا می خواهید به وضع اضطراری خود پایان دهید، در این مقاله ممکن است چند نکته مفید وجود داشته باشند که کسی قبلا به شما نگفته ولی بهتر است آنها را بدانید.