مرور برچسب

مدلهای جیپ

تاریخچه کامل تبدیل جیپ از یک خودروی نظامی به یک رانگلر شهری

تاریخچه جیپ: تاریخچه کامل تبدیل جیپ از یک خودروی نظامی به یک رانگلر شهری تاریخچه جیپ: جیپ رانگلر امروزی فوق پیشرفته از نیاکان خود که در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار می گرفت بسیار متفاوت شده است. اما هنوز هم ارتباط مستقیمی بین این دو…