مرور برچسب

مدل مفهومی Q Inspiration

اینفینیتی کانسپت: نگاهی به مدل مفهومی Q Inspiration

اینفینیتی کانسپت مدل مفهومی کیو اینفینیتی  Q Inspiration ظاهری عجیب و غریب دارد. به جای پنجره مشبک سنتی، این خودرو به آرایشی از شیارهای  عمودی مجهز است که محکم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. اما متاسفانه با این عکس نمی توان متوجه…