مرور برچسب

مراحل آندومتریوز

آندومتریوز مثانه چیست؟ بررسی علل و علائم تا پیشگیری و درمان

اندومتریوز یک وضعیتی است که بافتی شبیه به پوشش رحم در خارج از رحم رشد می کند، مانند تخمدانها و لوله های فالوپ. در اندومتریوز مثانه، این بافت در داخل یا بر روی سطح مثانه رشد می کند. آندومتریوز مثانه یک شرایط نادری است که می تواند ناراحتی…