مرور برچسب

مراسم عقد

نامزدی در آسمان و چند قدمی فاجعه

نامزدی در آسمان و چند قدمی فاجعه درست چند دقیقه بعد از اینکه یک زوج در آسمان و سوار بر بالن با هم نامزد شدند، سقوط کردند. کریستین پیترز تا به درخواست ازدواج استیون مارتین در بالنی در آسمان های ادمونتون در ایالت آلبرتای کانادا جواب مثبت…