مرور برچسب

مراقبت قبل از کولونوسکوپی

کولونوسکوپی و مراقبت های لازم قبل از آن

کولونوسکوپی نوعی مطالعه تصویری است که در آن پزشک از یک اسکوپ خاص به نام کولونوسکوپ، برای بررسی پوشش کولون (روده بزرگ) استفاده می کند. پزشک ممکن است کولونوسکوپی را برای بررسی روده بزرگ از لحاظ ضایعات و زخم های سرطانی، شناسایی مناطق…