مرور برچسب

مراقبت های پس از زلزله

بیماری های رایج پس از بلایای طبیعی مانند زلزله

بیماری های رایج پس از بلایای طبیعی مانند زلزله بلایای طبیعی، حوادث فاجعه بار با منشاء جوی، زمین شناسی و هیدرولوژیکی است. فاجعه ها شامل زمین لرزه، فوران آتشفشانی، رانش زمین، سونامی، سیل و خشکسالی است. بلایای طبیعی می تواند به سرعت و یا به…