مرور برچسب

مرجان دریایی

دلقک ماهی و همزیستی با مرجان های دریایی

در زیستگاه طبیعی خود، دلقک ماهی ها و مرجان ها رابطه همزیستی خاص خودشان را دارند؛یعنی هر دو برای زنده ماندن نیاز به یکدیگر دارند. دلقک ماهی برای در امان ماندن از شکارچیان به مرجان تکیه می کند، در حالی که مرجان برای بدست آوردن غذا به دلقک…