مرور برچسب

مردانه

دانشمندان ژن مردانه ای را یافته اند که در برابر سرطان های تهاجمی مقاوم است

دانشمندان ژن مردانه ای را یافته اند که در برابر سرطان های تهاجمی مقاوم است دانشمندان نخستین نمونه ژنی مردانه را کشف کرده اند که تنها در مردان یافت می شود و در برابر انواع سرطان ها حتی سرطان های تهاجمی لوسمی نیز ایمن است . این ژن فقط بر روی…