مرور برچسب

مردی با سر لک لک

کشف گورستان باستانی در مصر و بقایای یک کشیش مومیایی

کشف گورستان باستانی در مصر و بقایای یک کشیش مومیایی مصر باستان : به تازگی، باستان شناسان کشف نموده اند که یک گورستان باستانی باقی مانده های مومیایی شده ی یک کشیش تحوت را در خود حفظ نموده است. اخیرا یک گورستان بزرگ در لبه بیابانی در…