مرور برچسب

مرز انسانیت و وحشیگری جنسی

مرز انسانیت و وحشیگری جنسی

مرز انسانیت و وحشیگری جنسی شاید هنرمندی که در یک پرفورمنس عجيب خود را برای مدت شش ساعت در اختیار بازدیدکنندگان قرار داد بتواند به این سوال پاسخ دهد. مارینا آبراموویچ هنرمندیست که اگر تا کنون او را نمی شناختید، پس از این گزارش تکان دهنده…