مرور برچسب

مرغ سالم

فراخوان ۲۰۰ میلیون تخم مرغ به دلیل احتمال داشتن باکتری سالمونلا

فراخوان 200 میلیون تخم مرغ به دلیل احتمال داشتن باکتری سالمونلا تخم مرغ : مقامات فدرال می گویند تقریبا 207 میلیون تخم مرغ به دلیل ترس از این که ممکن است به باکتری سالمونلا آغشته باشند از بازار جمع آوری شدند. سالمونلا یک نوع باکتری است که…