مرور برچسب

مرگ دو دختر در ایران با بازی نهنگ آبی

بازی نهنگ آبی عامل خودکشی دو دختر دانش آموز از پل چمران اصفهان شد

بازی نهنگ آبی عامل خودکشی دو دختر دانش آموز از پل چمران اصفهان شد به گزارش ایرنا فرمانده انتظامي استان اصفهان خبر خودکشی دو دختر دانش آموز از پل چمران اصفهان را تأیید کرد. به گفته او سقوط دو دانش آموز دختر اصفهاني از پل روگذر و فوت يك…