مرور برچسب

مرگ

مشکل تراموا توسط دانشمندان در طی یک آزمایش واقعی مورد بررسی قرار گرفت

مشکل تراموا توسط دانشمندان در طی یک آزمایش واقعی مورد بررسی قرار گرفت مشکل تراموا چیست؟ مشکل تراموا مسئله ای در رابطه با داشتن آمادگی لازم برای نجات جان افراد موجود در شرایط اضطراری است حتی اگر به معنای کشته شدن فردی دیگر باشد. در حال…