مرور برچسب

مزه شیرین در دهان

علل، درمان و رفع مزه شیرین در دهان

شیرین بودن دهان: علل، درمان و رفع مزه شیرین در دهان خوردن غذاهای شیرین می تواند، موقتا طعمی شیرین در دهان ایجاد کند. با این حال، یک طعم ماندگار شیرین در دهان می تواند نشانه ای از وضعیت جدی تر باشد. طعم شیرین در دهان می تواند نشانه ای از…