مرور برچسب

مسابقات جالب

مسابقه تیله بازی با بیش از ۶۲ میلیون بیننده و جذاب تر از مسابقات فرمول ۱

مسابقه تیله بازی با بیش از 62 میلیون بیننده و جذاب تر از مسابقات فرمول 1 همانطور که تا ساعت 3 صبح در فیسبوک بی جهت، مطالب مختلف را نگاه می کردم، ناگهان در میان تصادفات دلخراش روسی و مسابقات سرعتی، با این ویدئو برخورد کردم. از آنجا که…