مرور برچسب

مسابقه رسمی بسکتبال

تاریخچه بسکتبال : قوانین و مقررات ۱

تاریخچه بسکتبال : قوانین و مقررات 1 در ورزش بسکتبال دو تیم شش نفره با هم رقابت می کنند و همه آن ها موظف هستند که توپ را فقط با دست خود لمس کنند . در این ورزش دوازده بازیکن (که هر تیم شش بازیکن دارد) و 2 داور که یکی به عنوان داور اول و…