مرور برچسب

مصرف نمک

آیا می توان با درمان نفخ معده، شکم کوچک تری داشت؟

آیا می توان با درمان نفخ معده، شکم کوچک تری داشت؟ به اعتقاد متخصصان، اینکه برخی از مردم تصور می کنند که نفخ معده به علت تراکم مایعات به وجود می آید یک باور نادرست است زیرا معده تنها قسمتی از بدن نیست که مایعات تراکم پیدا می کند.…