مرور برچسب

مقررات و قوانين بازي هندبال

تاریخچه هندبال:قوانین و مقررات ۱

تاريخچه هندبال:قوانین و مقررات 1 هومر تاريخ نويس مشهور يونان در كتاب معروف خود اوديسه از ورزش هندبال با نام اورانيا ياد كرده است. اين بازي كه در سال 600 قبل از ميلاد روي يكي از ديوارهاي آتن قديم حجاري شده بود, در سال 1926 كشف شد. در…