مرور برچسب

موش

سوئیچ خاموش کننده ترس در مغز موش ها کشف شد

سوئیچ خاموش کننده ترس در مغز موش ها کشف شد دانشمندان سوئیچی را در مغز موش یافته اند که پاسخ توام با ترس یا شجاعت آن ها را نسبت به تهدید تعیین می کند. هنگامی که موش ها با یک شکارچی مواجه می شوند، اکثر آن ها جیغ می زنند یا پنهان می شوند،…