مرور برچسب

مولتیپل اسکلروز

MS : آیا اثر متقابل مغز مختل شده و گره لنفاوی مقصر است؟

علت MS یا مولتیپل اسکلروز، که یک بیماری عصبی پیشرونده است، ناشناخته است. با این حال، یک مطالعه جدید یک نقطه آغاز کلیدی را کشف کرده است: یک سیگنال عجیب که توسط مغز به گره های لنفاوی ارسال میشود.

آزمایش خون راه کم هزینه تر برای نظارت بر فعالیت های بیماری ام اس

آزمایش خون راه کم هزینه تر برای نظارت بر فعالیت های بیماری ام اس بر اساس یک مطالعه جدید محققان نروژی، نظارت بر فعالیت بیماری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز، چه برای پیش بینی انعطاف پذیری و میزان پیشرفت آن و چه برای بررسی پاسخ درمان،…