مرور برچسب

موم طبیعی عسل

آیا می توان عسل اصل و تقلبی را تشخیص داد؟

آیا می توان عسل اصل و تقلبی را تشخیص داد؟ امروزه خیلی از افراد ادعا می کنند که می توانند عسل اصل و تقلبی را با روش های ویژه ای تشخیص دهند. در این نوشتار که توسط دکتر آراسب دباغ مقدم ارائه شده است در مورد عسل اصل و تقلبی و اینکه چطور می…