مرور برچسب

مچ دست

اگر به شواهد بیشتری برای اثبات تکامل نیاز دارید نگاهی به بدنتان بیندازید

اگر به شواهد بیشتری برای اثبات تکامل نیاز دارید نگاهی به بدنتان بیندازید دفعه بعد که کسی به شما بگوید چه شواهدی مبتی بر این امر وجود دارد که تکامل حقیقت دارد، می توانید شواهدی از بدنتان را به او نشان دهید در حقیقت بدن شما موزه ای، پر از…

نشانگان تونل مچ دست یا سندرم کانال کارپ، علایم، پیشگیری و درمان

نشانگان تونل مچ دست یا سندرم کانال کارپ، علایم، پیشگیری و درمان -نشانگان تونل مچ دست یا سندرم کانال کارپ چگونه ایجاد می شود؟ سندروم تونل کارپ یا کانال مچ دستی بیماری است که به علت فشار به عصب مدیان هنگام عبور از درون تونل مچ دستی ایجاد…