مرور برچسب

مکانیزمهای حفاظتی

انگلهای درون بدن می توانند از ما محافظت کنند

انگلهای درون بدن می توانند از ما محافظت کنند این عادلانه نیست که بگوییم انگلها به طور کلی برای میزبان خود خوب نیستند. انگلها علت بسیاری از بیماریها و مرگ و میر بوده و ما انسانها نیز همانند بسیاری از گونه ها، معمولا سعی می کنیم تا از آلوده…