مرور برچسب

مکلارن

اولین خودروی الکتریکی کمپانی مک لارن حتی خود این کمپانی را نیز شگفت زده کرده است

اولین خودروی الکتریکی کمپانی مکلارن حتی خود این کمپانی را نیز شگفت زده کرده است مکلارن نمونه اولیه ابر خودروی تمام الکتریکی را که رئیس فروش و بازاریابی شرکت در نمایشگاه پکن در موردش صحبت نموده بود برای آزمایش های اولیه روانه جاده ها کرد…