مرور برچسب

میدان مغناطیسی و لاک پشت

دانشمندان پیوندهای جذابی را بین میدان های مغناطیسی و رفتار لانه گزینی لاکپشت های لاگرهد کشف نموده…

دانشمندان پیوندهای جذابی را بین میدان های مغناطیسی و رفتار لانه گزینی لاکپشت های لاگرهد کشف نموده اند طبق یک مطالعه جدید انجام شده، لاکپشت های دریایی لاگرهد که در سواحلی با میدان مغناطیسی مشابه تخم گذاری می کنند از لحاظ ژنتیکی مشابه یکدیگر…