مرور برچسب

میدان مغناطیسی

دانشمندان پیوندهای جذابی را بین میدان های مغناطیسی و رفتار لانه گزینی لاکپشت های لاگرهد کشف نموده…

دانشمندان پیوندهای جذابی را بین میدان های مغناطیسی و رفتار لانه گزینی لاکپشت های لاگرهد کشف نموده اند طبق یک مطالعه جدید انجام شده، لاکپشت های دریایی لاگرهد که در سواحلی با میدان مغناطیسی مشابه تخم گذاری می کنند از لحاظ ژنتیکی مشابه یکدیگر…

کشف ماده ای که باعث حس ششم در پرندگان می شود

کشف ماده ای که باعث حس ششم در پرندگان می شود پرندگان دارای حس ششم برای تجسم میدان مغناطیسی زمین مورد تحلیل قرار گرفتند، زیرا دو تیم از دانشمندان ادعا می کنند منبع قدرت آن ها را شناسایی نموده اند. آن چه تصور می شود این است که پرندگان نه…