مرور برچسب

پادشاه بزرگ مصر

مقبره راز آلود توتنخامون ، ملکه مصری باز هم کشف نشد

مقبره راز آلود توتنخامون ، ملکه مصری باز هم کشف نشد اسکن رادار آرامگاه پادشاه بزرگ ، توتنخامون ثابت کرده است که هیچ اتاق مخفی با گنجینه دفن شده ای وجود ندارد و اینها همه داستان هایی بیش نبودند. جست و جوهای ناامید کننده ای که توسط وزارت…